Překlad vysvědčení a diplomů

Certifikáty

Certifikát je písemný úřední dokument, kterým se prokazuje nějaká skutečnost. Certifikátem se nejčastěji prokazuje vlastnictví, splnění určitých kritérií, oprávnění k určité činnosti, změna osobních údajů občanů či autenticita nějakých dat nebo operací.

Dodatky k vysokošloským diplomům

Dodatky jsou listiny vydávané společně s diplomem a obsahují informace o právě ukončeném studijním oboru a výpis všech známek. Evropští ministři školství na konferenci v Berlíně (2003) stanovili, že "od roku 2005 každý absolvent obdrží automaticky a bezplatně dodatek k diplomu. Tento dodatek bude vydáván v některém z široce používaných evropských jazyků." Což je jedna ze součástí tzv. Boloňského procesu, nebo-li „Vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání“.

Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení se vydává při úspěšném ukončení střední školy a složení maturitní zkoušky. Maturita svou náplní přibližně odpovídá britské zkoušce "A-level", německé "Abitur" nebo francouzské "le baccalauréat". Překlad maturitního vysvědčení je nejčastěji vyžadován kvůli uznání středoškolského vzdělání ze strany zahraničních či českých škol nebo z důvodu navazujícího vysokoškolského (univerzitního) studia.

Osvědčení

Osvědčení je doklad, který potvrzuje různé skutečnosti. Vyhotovuje ho příslušný úřad či ministerstvo a je většinou určeno k oficiálnímu použití. Nejčastěji se realizují překlady následujících typů osvědčení: • Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství • Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu • Osvědčení o státním občanství ČR • Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR • Osvědčení o registraci k daním

Ročníková vysvědčení

Ročníkové vysvědčení je, jak již název napovídá vysvědčení, které deklaruje stupeň znalostí studentů v období jednoho školního roku. Ročníková vysvědčení jsou běžně vydávána na základních a středních školách. Na vysokých školách přebírá jakýmsi způsobem jejich funkci „Výkaz o studiu“ nebo-li „Index“.

Vysokoškolské diplomy

Diplom je listina (nebo jiný písemný dokument), který stvrzuje nějakou skutečnost. Nejčastěji se setkáváme s překlady školských diplomů, které jsou písemnými osvědčeními o ukončeném univerzitním či vysokoškolském studiu.

 

Jazyky překladů

  • Úřední překlad oddacího listu je možné zajistit resp. do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků. K úředním překladům lze objednat i všechna příslušná ověření.

Termíny dodání

  • Standardní doba vyhotovení překladu oddacího listu jsou 3 dny.
  • Úřední překlad oddacího listu lze vyhotovit i v expresních termínech do 2, 4, 8, 12, 24 hodin od zadání, v závislosti na jazyku, příp. i na objemu textu určeného k překladu.

Ceny a platby

Informace o výsledné ceně (se zohledněním všech právě aktuálních speciálních i objemových zvýhodnění, jakož i slev stálého zákazníka) lze pohodlně získat e-mailem či telefonicky. Preferujete-li osobní návštěvu, pak vám sdělíme cenu na základě vašeho dokumentu přímo na pobočce. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás!

Platbu za čerpané služby lze provést v hotovosti, bankovním převodem, platební kartou na pobočce či pomocí platebního terminálu na webových stránkách společnosti I.L.T.S. Praha.

Způsob doručení a dodání překladů matričních dokumentů

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám