Naše služby

Naše služby

Společnost I.L.T.S. Praha, s.r.o. zajišťuje komplexní překladatelský a tlumočnický servis v rámci úředních překladů a úředního tlumočení, tj. realizuje úřední překlady včetně všech požadovaných ověření a úředních náležitostí spojených s uznáním platnosti překládaných dokumentů a tlumočnických úkonů. Úřední překlady a úřední tlumočení realizujeme do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků.


Proč se s úředním překladem / tlumočením obrátit právě na naši společnost?

  • Úřední překlady / úřední tlumočení provádíme z/do všech v ČR oficiálně registrovaných jazyků
  • Úřední překlady vyhotovujeme ke všem typům dokumentů.
  • Tlumočíme všechny druhy úředních úkonů.
  • Úřední překlady / realizujeme i v expresních dodacích lhůtách.
  • Zajišťujeme kompletní ověření dokumentů (legalizace, superlegalizace, apostille...).