Právní informace

Všeobecně

Veškerý obsah těchto webových stránek je vlastnictvím společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. a je chráněn podle autorského práva. Užití obsahu textu a datových souborů (např. zveřejňování v tisku, sběr dat a podobně) je výslovně zakázáno. Porušení tohoto ustanovení bude stíháno občanskoprávně i trestněprávně.

Jednotlivé prvky těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem příp. obchodní značkou; nesmějí být kopírovány ani napodobovány jako celek ani v částech; to platí zvláště pro ochranné známky, loga, grafiku a zvukové a obrazové složky, které jsou použity na těchto webových stránkách.

Obchodní značky, názvy, loga

Všechny na této webové stránce uvedené názvy služeb a produktů jsou obchodními značkami I.L.T.S. Praha, s.r.o., bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zdůrazněny a označeny symbolem ®. Užití těchto označení se třetím osobám výslovně zakazuje.

Záruka

Správnost informací obsažených na těchto webových stránkách se průběžně kontroluje. Společnost I.L.T.S. Praha, s.r.o. však nemůže převzít odpovědnost za to, že informace odpovídají plně účelu požadovanému uživateli. V případě pochybností proto kontaktujte naši společnost, ochotně vám poskytneme poradu a upřesňující informace. Dokumenty obsažené na těchto webových stránkách jsou poskytovány k dispozici bez jakékoliv záruky; to platí rovněž pro textové i multimediální soubory příp. zpřístupněné na této webové stránce.

Dokumenty a s nimi spojená grafika, které jsou na těchto webových stránkách zveřejněny, mohou, přes naši veškerou snahu o okamžitou aktualizaci, dočasně obsahovat nepřesnosti či neaktuální informace. I.L.T.S. Praha, s.r.o. nepřejímá za tyto chyby ručení a vyhrazuje si právo provést kdykoliv změny.

Případné odkazy na jiné webové stránky vás po kliknutí na ně přesměrují na příslušnou webovou adresu. S odkazy spojené webové stránky nepodléhají kontrole společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Za obsah, změny nebo aktualizace takových webových stránek nemůže I.L.T.S. Praha, s.r.o. převzít záruku. Toto platí obdobným způsobem i pro ostatní formy propojení s webovými stránkami třetích stran. Tyto odkazy jsou nabízeny pouze jako informativní servisní služby.