Překlad identifikačních dokladů

Cestovní pas

Cestovní pas je cestovní doklad konkrétní osoby, který slouží pro vstup do jiných států. Tento doklad vydává stát každému občanovi na základě žádosti o vydání cestovního pasu a zároveň jím deklaruje právo na ochranu v zahraničí.

Občanský průkaz

Občanský průkaz je dokument používaný k identifikaci obyvatel. Občanský průkaz je v České republice vydáván všem občanům s trvalým pobytem na území státu po dosažení patnácti let věku. Občanský průkaz ale není jen dokladem identifikačním, ale jde i o symbolický závazek vůči státu.

Technický průkaz

Technický průkaz je doklad osvědčující technický stav motorového vozidla. Technický průkaz obsahuje na lícní straně údaje o provozovateli vozidla a o jeho vlastníkovi. Rubová strana tohoto dokladu je vyhrazena technickým parametrům vozidla.

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz je doklad, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel.

 

Jazyky překladů

  • Úřední překlad oddacího listu je možné zajistit resp. do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků. K úředním překladům lze objednat i všechna příslušná ověření.

Termíny dodání

  • Standardní doba vyhotovení překladu oddacího listu jsou 3 dny.
  • Úřední překlad oddacího listu lze vyhotovit i v expresních termínech do 2, 4, 8, 12, 24 hodin od zadání, v závislosti na jazyku, příp. i na objemu textu určeného k překladu.

Ceny a platby

Informace o výsledné ceně (se zohledněním všech právě aktuálních speciálních i objemových zvýhodnění, jakož i slev stálého zákazníka) lze pohodlně získat e-mailem či telefonicky. Preferujete-li osobní návštěvu, pak vám sdělíme cenu na základě vašeho dokumentu přímo na pobočce. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás!

Platbu za čerpané služby lze provést v hotovosti, bankovním převodem, platební kartou na pobočce či pomocí platebního terminálu na webových stránkách společnosti I.L.T.S. Praha.

Způsob doručení a dodání překladů matričních dokumentů

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám