Překládané dokumenty

Přeložíme pro vás všechny dokumenty vydávané matričními úřady jako jsou oddací list, rodný list, vysvědčení o způsobilosti k sňatku nebo úmrtní list.
Poskytujeme překlady soudních rozhodnutí, tlumočení soudních jednání, ověřování soudních listin a dokumentů a to vše i v expresních termínech.
Zajistíme pro vás výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, české i zahraniční certifikáty nebo potvrzení o bezdlužnosti a to vše i v expresních termínech.
Poskytujeme překlady maturitních a ročníkových vysvědčení, vysvědčení o státní doktorské zkoušce nebo výučních a koncesních listů.
Přeložíme pro vás české účetní rozvahy a bilance, daňová přiznání nebo živnostenské listy a to i v expresních termínech.
Zhotovíme pro vás překlad občanských průkazů, řidičských průkazů a osvědčení nebo cestovních dokladů a to i v expresních termínech.