Úřední překlady

Úřední překlady mají pevně stanovenou formální podobu. Správně vyhotovený úřední překlad musí obsahovat:

  • originální dokument/notářem ověřenou kopii,
  • překlad dokumentu do příslušného jazyka,
  • tlumočnickou doložku s pečetí překladatele.

Celá tato složka tvoří jako celek úřední překlad a je zapečetěna. Konkrétní překládaný originální dokument tedy již nelze ze složky vyjmout či ho oddělit.

Úřední překlady zajišťujeme standardně do 3 pracovních dnů, a to vč. všech potřebných ověření. Možné je i expresní vyhotovení do 8, 12, 24 nebo 48 hodin. Více o expresním dodání naleznete zde.

V závislosti na mezinárodních úmluvách se dále u soudních překladů provádí i vyšší stupeň ověření, tzv. legalizace či superlegalizace, překlady jsou opatřovány apostilou (apostille), ověřeními příslušných úřadů či soudů.