Legalizace dokumentů

České dokumenty je často třeba náležitým způsobem ověřit, aby byly akceptovány v zahraničí bez zbytečných komplikací. Z tohoto důvodu se provádí tzv. legalizace, popř. superlegalizace dokumentů. Podstata obou těchto procesů spočívá v ověření podpisu kompetentní osoby a razítka vydávajícího úřadu.

Legalizace se provádí u listin, které jsou určené k předložení úřadům států, jež kontrasignovali (stejně jako ČR) tzv. Haagskou úmluvu.

Dokumenty určené do zemí, jež nejsou smluvními státy Haagské úmluvy, se ověřují pomocí procedury tzv. superlegalizace.

Legalizaci a superlegalizaci dokumentů zajišťujeme standardně do 3 pracovních dnů. Možné je i expresní vyhotovení.