Ověřování překladů

Překlady dokumentů, které jsou určeny pro oficiální použití před úřady, je většinou třeba opatřit úředním (soudním) ověřením. Takto vyhotovený překlad splňuje požadavky státních orgánů na předkládání cizojazyčných dokumentů pro úřední úkony, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Ověřování překladů zajišťujeme standardně do 3 pracovních dnů. Možné je i expresní vyhotovení do 8, 12, 24 nebo 48 hodin. Více o expresním dodání naleznete zde.

Ověřování úředních překladů se realizuje v závislosti na místě určení a typu dokumentu. Zahrnuje vícero kroků a úrovní.

  • notářské ověření dokumentů
  • ověření úředním razítkem soudního tlumočníka
  • ověření osoby samotného soudního tlumočníka
  • apostille
  • legalizace
  • superlegalizace