Kvalita

Při naší práci klademe velký důraz na zajištění kvality. Dokladem našeho úsilí o trvalé zvyšování kvality je zavedení managementu kvality ve společnost I.L.T.S. Praha, s.r.o. dle mezinárodní normy ISO 9001 pro oblast překladatelských a tlumočnických služeb.

Všechny námi poskytované služby jsou průběžně kontrolovány dle vypracované metodiky. Neustále zlepšujeme náš stávající systém managementu kvality a optimalizujeme sledování toku zakázek a kvality námi poskytovaných služeb. Uplatňujeme dvoustupňovou výstupní kontrolu.

Certifikovaný systém řízení zakázek a výstupní kontrola v souladu s požadavky normy zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Společnost I.L.T.S. Praha, s.r.o., garantuje

 • vysokou přidanou hodnotu a kvalitu svých služeb
 • individuální a profesionální přístup
 • rychlost a flexibilitu při realizaci zakázek
 • komplexnost poskytovaných služeb
 • prvotřídní odborné a technické zázemí

Politika kvality

 • Prioritou naší práce je spokojenost zákazníků.
 • Poskytované služby musí splňovat ty nejvyšší standardy.
 • Výsledný produkt našich služeb musí mít klient k dispozici v požadovanou dobu a v požadované kvalitě na požadovaném místě.
 • Realizované služby musí být šetrné k životnímu prostředí, a to ve všech aspektech, jež jsou z naší strany ovlivnitelné.
 • Nabízené produkty musí být vždy prováděny v souladu se všemi odbornými a zákonnými požadavky, ať se již jedná o jakoukoliv oblast.
 • Zaměstnanci i dodavatelé musí být vedeni ke kvalitě práce cíleným prohlubováním znalostí, vzděláváním a výcvikem.
 • Výsledky pracovních procesů musí být vedením společnosti důsledně a pravidelně kontrolovány tak, aby mohl být co nejefektivněji odhalen prostor pro další zlepšování.