Certifikace ISO 9001

Společnost I.L.T.S. Praha, s.r.o., zavedla, udržuje a neustále zdokonaluje systém managementu kvality, a to v souladu s požadavky normy ISO 9001.

Rozhodnutí o implementaci systému managementu kvality dle této mezinárodní normy bylo přijato vedením společnosti jako jeden z kroků k vytvoření systému garantujícího trvale vysokou kvalitu produktů a služeb společnosti I.L.T.S. Praha s cílem dosažení maximální spokojenosti zákazníků.

Společnost I.L.T.S. Praha na sebe zavedením systému managementu kvality dle ISO 9001 vzala závazek prokazovat v rámci pravidelných certifikačních auditů svou schopnost trvale poskytovat služby a produkty tak, aby vždy splňovaly požadavky zákazníků i aplikovatelných požadavků příslušných zákonů a předpisů.