I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
CS | EN | DE
Nacházíte se na  | Home | Překládané dokumenty | Účetní dokumenty

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

1. 3. 2018Expresní soudní překlady: standardní dokumenty vyhotovujeme do 2 hodin od okamžiku obdržení objednávky.
1. 3. 2018K vašim častým dotazům: výdej dokončených zakázek probíhá od 8:00 do 18:00 každý pracovní den (nepřetržitě).
1. 3. 2018Slevy pro studenty: 5% při předložení platné studentské karty ISIC. Platí pro všechny typy překládaných dokumentů.
Archiv novinek
Matriční dokumenty
dokumenty k uzavření manželství
české i zahraniční oddací listy
vysvědčení a potvrzení o vzdělání
české i zahraniční úmrtní listy
... ve více než 40 jazycíchPrávní a soudní listiny
překlady soudních rozsudků
tlumočení soudních jednání
ověřování soudních listin a dokumentů
vše i v expresních termínech
... ve více než 40 jazycích
Vysvědčení a diplomy
maturitní a ročníková vysvědčení
vysvědčení o státní doktorské zkoušce
vysvědčení o státní zkoušce
výuční a koncesní listy
... ve více než 40 jazycích
Jsme úřední překladatelé, přeložíme pro Vás...
úřední dokumenty
právní listiny
soudní spisyExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuMatriční dokumenty
dokumenty k uzavření manželství
české i zahraniční oddací listy
vysvědčení a potvrzení o vzdělání
české i zahraniční úmrtní listy
... ve více než 40 jazycíchPrávní a soudní listiny
překlady soudních rozsudků
tlumočení soudních jednání
ověřování soudních listin a dokumentů
vše i v expresních termínech
... ve více než 40 jazycích
Vysvědčení a diplomy
maturitní a ročníková vysvědčení
vysvědčení o státní doktorské zkoušce
vysvědčení o státní zkoušce
výuční a koncesní listy
... ve více než 40 jazycích

Účetní dokumenty


Daňová přiznání

Existuje několik druhů daňových přiznání, a to: daňové přiznání z příjmů fyzických či právnických osob, daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitosti a k dani z převodu nemovitosti, k darovací dani, k dani darovací. Zákon č. 337/1992 Sb. (o správě daní a poplatků) dává plátcům daně za povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, pokud jim podle tohoto zákona nebo podle jiného zvláštního předpisu tato povinnost vzniká, nebo pokud k tomu byli správcem daně vyzváni.

Koncesní listina

Koncesní listina byl doklad, kterým se prokazovalo oprávnění k provozování koncesované živnosti. Ovšem s účinností od 1. července 2008 byla zákonem č. 130/2008 Sb. koncesní listina i živnostenský list jako doklady, jimiž se prokazuje živnostenské oprávnění, nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Koncesní listina byla do 30. června 2008 vydávána místně příslušným živnostenským úřadem.

Rozvahy

Účetní rozvaha (bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Účetní rozvaha podává přehled o aktivech a pasivech podniku v peněžním vyjádření k určitému dni (k tzv. rozvahovému dni). Rozvaha umožňuje posoudit finanční pozici podniku. Rozlišuje se rozvaha řádná, mimořádná, mezitímní, počáteční, konečná, zahajovací a srovnávací.

Výkazy zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát ukazuje hospodářský výsledek, kterého společnost dosáhla za určité sledované období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.

Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz