I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
CS | EN | DE
Nacházíte se na  | Home | Překládané dokumenty | Výpis z rejstříků

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

1. 3. 2018Expresní soudní překlady: standardní dokumenty vyhotovujeme do 2 hodin od okamžiku obdržení objednávky.
1. 3. 2018K vašim častým dotazům: výdej dokončených zakázek probíhá od 8:00 do 18:00 každý pracovní den (nepřetržitě).
1. 3. 2018Slevy pro studenty: 5% při předložení platné studentské karty ISIC. Platí pro všechny typy překládaných dokumentů.
Archiv novinek
Matriční dokumenty
dokumenty k uzavření manželství
české i zahraniční oddací listy
vysvědčení a potvrzení o vzdělání
české i zahraniční úmrtní listy
... ve více než 40 jazycíchPrávní a soudní listiny
překlady soudních rozsudků
tlumočení soudních jednání
ověřování soudních listin a dokumentů
vše i v expresních termínech
... ve více než 40 jazycích
Vysvědčení a diplomy
maturitní a ročníková vysvědčení
vysvědčení o státní doktorské zkoušce
vysvědčení o státní zkoušce
výuční a koncesní listy
... ve více než 40 jazycích
Jsme úřední překladatelé, přeložíme pro Vás...
úřední dokumenty
právní listiny
soudní spisyExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuMatriční dokumenty
dokumenty k uzavření manželství
české i zahraniční oddací listy
vysvědčení a potvrzení o vzdělání
české i zahraniční úmrtní listy
... ve více než 40 jazycíchPrávní a soudní listiny
překlady soudních rozsudků
tlumočení soudních jednání
ověřování soudních listin a dokumentů
vše i v expresních termínech
... ve více než 40 jazycích
Vysvědčení a diplomy
maturitní a ročníková vysvědčení
vysvědčení o státní doktorské zkoušce
vysvědčení o státní zkoušce
výuční a koncesní listy
... ve více než 40 jazycích

Výpis z rejstříků


Koncesní listina

Koncesní listina byl doklad, kterým se prokazovalo oprávnění k provozování koncesované živnosti. Ovšem s účinností od 1. července 2008 byla zákonem č. 130/2008 Sb. koncesní listina i živnostenský list jako doklady, jimiž se prokazuje živnostenské oprávnění, nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Koncesní listina byla do 30. června 2008 vydávána místně příslušným živnostenským úřadem.

Výpis z katastru nemovitostí

Může být znám také pod starším názvem "List vlastnictví". Výpis z katastru nemovitostí je veřejná listna, která obsahuje soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Vlastník, popř. spoluvlastník může tímto výpisem prokazovat své vlastnictví. Vydává ho zpravidla územně příslušný katastrální úřad.

Výpis z lékařské dokumentace (lékařská zpráva)

Lékařská zpráva je potvrzení zdravotního stavu jedince.

Výpis z registru dlužníků

Jak již název napovídá, v tomto registru můžete zjistit, nemáte-li dluh. Existuje více druhů registrů pro dlužníky, jakožto fyzické osoby. Nazývají se „Bankovní registr klientských informací“, „Nebankovní registr klientských informací“ a také registr dlužníků provozovaný zájmovým sdružením Solus. Posledně jmenovaný se zaměřuje hlavně na dlužníky úvěrových institucí a mobilních operátorů.

Výpis z trestního rejstříku

Výpis z trestního rejstříku je výpis z evidence Rejstříku trestů (v ČR vedené Ministerstvem spravedlnosti), kde se uvádějí všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání se ve výpise neuvádějí. Výpis z trestního rejstříku je veřejnou listinou.

Výpis z živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad ČR. Tento rejstřík je veden v elektronické podobě, která se skládá z veřejné a neveřejné části. Do veřejné části je možné nahlížet a také z ní pořizovat částečné nebo úplné výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popř. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Podmínky živnostenského rejstříku jsou upraveny v živnostenském zákoně, přesněji v § 60 živnostenského zákona.

Výpisy z rejstříků a registrů

Výpis z obchodního rejstříku je výpis z veřejného seznamu, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstříky jsou vedeny příslušnými rejstříkovými soudy, což jsou krajské soudy a Městský soud v Praze.

Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz