I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
CS | EN | DE
Nacházíte se na  | Home | Překládané dokumenty | Právní a soudní listiny

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

1. 3. 2018Expresní soudní překlady: standardní dokumenty vyhotovujeme do 2 hodin od okamžiku obdržení objednávky.
1. 3. 2018K vašim častým dotazům: výdej dokončených zakázek probíhá od 8:00 do 18:00 každý pracovní den (nepřetržitě).
1. 3. 2018Slevy pro studenty: 5% při předložení platné studentské karty ISIC. Platí pro všechny typy překládaných dokumentů.
Archiv novinek
Matriční dokumenty
dokumenty k uzavření manželství
české i zahraniční oddací listy
vysvědčení a potvrzení o vzdělání
české i zahraniční úmrtní listy
... ve více než 40 jazycíchPrávní a soudní listiny
překlady soudních rozsudků
tlumočení soudních jednání
ověřování soudních listin a dokumentů
vše i v expresních termínech
... ve více než 40 jazycích
Vysvědčení a diplomy
maturitní a ročníková vysvědčení
vysvědčení o státní doktorské zkoušce
vysvědčení o státní zkoušce
výuční a koncesní listy
... ve více než 40 jazycích
Právní a soudní listiny
překlady soudních rozsudků
tlumočení soudních jednání
ověřování soudních listin a dokumentů
vše i v expresních termínech
... ve více než 40 jazycích
Jsme úřední překladatelé, přeložíme pro Vás...
úřední dokumenty
právní listiny
soudní spisyExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuMatriční dokumenty
dokumenty k uzavření manželství
české i zahraniční oddací listy
vysvědčení a potvrzení o vzdělání
české i zahraniční úmrtní listy
... ve více než 40 jazycíchVysvědčení a diplomy
maturitní a ročníková vysvědčení
vysvědčení o státní doktorské zkoušce
vysvědčení o státní zkoušce
výuční a koncesní listy
... ve více než 40 jazycích

Právní a soudní listiny


Dovolání

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým se dá napadnout již pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, což znamená, že předcházející rozhodnutí sice zůstává pravomocné, ale dovolací soud může (pokud k tomu shledá závažné důvodu) odložit jeho vykonatelnost. Dovolací soud tedy může dovolání zamítnout (čímž napadené rozhodnutí potvrdí) nebo mu vyhoví (což znamená, že napadené rozhodnutí zruší). Proti rozhodnutí dovolacího soudu nejsou přípustné žádné další opravné prostředky.

Notářská doložka

Notářská doložka - rovněž nazývaná vidimace - je ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.

Notářský zápis

Notářský zápis se může vyhotovit například o průběhu valné hromady, o průběhu schůzí jiných právnických osob, o tom, že je někdo naživu,... Originální notářské zápisy se uchovávají v kanceláři notáře, který je sepsal. Účastníkům se vydávají stejnopisy. Notář může vydat také výpis nebo prostý opis notářského zápisu.

Odvolání

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu I. stupně. Odvolací soud, popř. správní úřad přezkoumá správnost napadeného rozhodnutí po všech stránkách a může napadené rozhodnutí zrušit nebo vrátit k dalšímu řízení. V některých případech není odvolání přípustné, ale obecně je rozsah odvolacích důvodů poměrně široký.

Plná moc

Plná moc je jednostranný právní úkon, který zmocňujeme druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu. V plné moci musí být uveden zmocnitel a zmocněnec. Musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění a po jakou dobu zmocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá. Na plné moci nemusí být podpis zmocnitele notářsky ověřen, pokud tak výslovně nestanoví zákon.

Rozhodnutí o úpadku

Je to rozhodnutí, které vydává insolvenční soud, jen je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Toto rozhodnutí je upraveno v § 136 - § 141 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tento zákon je spíše znám pod označením "Insolvenční zákon".

Rozsudky

Soudní rozsudek je druh autoritativního rozhodnutí, kterým se vyslovuje výsledek soudního řízení ve věci samé. Rozsudek vystavují výlučně soudy. Rozhodnutí jiných orgánů (např. správních orgánů) se nikdy jako rozsudky neoznačují. Soudní rozsudek se vždy vyhlašuje veřejně, a to i v případě, kdy účast veřejnosti byla v předcházejícím řízení vyloučena.

Smlouvy

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon, spočívající na vzájemných a obsahově shodných projevech vůle stran, směřující ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. V praxi se nejčastěji realizují překlady těchto druhů smluv: kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, pracovní smlouva, společenská smlouva

Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz